Medlemsavgifter 2018

Ansök om att bli medlem - vi skall göra allt för att du skall trivas!

Medlemserbjudanden till nya medlemmar - 50/75/100
Det innebär att ny medlem (oavsett om man varit med i annan klubb tidigare eller är helt ny) betalar 50 % av kostnaden för medlemskap oavsett typ första året. År 2 betalar man 75 % av kostnaden och först år 3 betalar man fullt pris. De nya medlemserbjudandena gäller samtliga nya medlemmar under 2018. Medlemserbjudanden gäller även för familjer och  par. Kostnad för spelrätt och ev. grönt-kortkurs ingår ej.

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Kampanj nya medlemmar!
År 1 (50%) År 2 (75%)
27-håls medlemskap    
Registreringsavgift Senior    200 kr    
  Junior    100 kr    
Årsavgift Senior 5.230 kr 2.765 kr 3.998 kr
  Junior - 11 år 1.775 kr    938 kr 1.356 kr
         12 - 18 år 1.975 kr 1.038 kr 1.506 kr
         19 - 21 år 2.575 kr 1.338 kr 1.956 kr
Spelrätt krävs för 27-håls medlemskap (från 26-års ålder). Förmedlas på www.laholmsgk.se.  
9-håls medlemskap    
Registreringsavgift      200 kr    
Årsavgift Senior 3.015 kr 1.582 kr 2.299 kr
  Junior - 11 år  1.200 kr    650 kr    925 kr
         12 - 18 år 1.300 kr    700 kr 1.000 kr
         19 - 21 år 1.650 kr    875 kr 1,263 kr
9-håls medlem spelar på Vallen (18 håls banan) för halv ordinarie greenfee.(fritt spel mellan oktober-mars, med reservation att Vallen är stängd vintertid).     
Greenfee medlemskap    
Årsavgift inkl. 2 st. fria ronder
(därefter erläggs greenfee).
  1.300 kr