Vill du jobba aktivt i klubbens styrelse och/eller kommittéer?

Vill du jobba aktivt i klubbens styrelse och/eller kommittéer? Klubben behöver fler engagerade!

Kontakta Thomas Borggren (ordf. valberedningen) 070-55 56107 och anmäl ditt intresse. Även om det inte passar i år är det värdefullt för klubben att ha en ”bank” med klubbmedlemmar som är beredda att hjälpa till.

Kommentarer

Fler artiklar