Handlingar till årsmöte 16 dec

Handlingar för mötet finns tillgängliga senast den 9 december på hemsidan under fliken interninfo som du hittar på; Startsida - Klubben - Interinfo. Du hittar även sidan genom att klicka här och på anslagstavlan i entrén på klubben samt på kansliet.

Kommentarer

Fler artiklar