Pay & Play på Stegan...

Pay and play! 

Nu finns det möjlighet att spela på Stegan utan officiellt hcp. Medlemmar på Laholms GK som har hcp 36 eller lägre, kan ta med en spelare som inte är medlem i någon klubb och spela på Stegan för ordinarie greenfee (reducerad för spel med medlem).

Tänk dock på att det är den som har officiellt handicap som ansvarar för speltempo och golfetikett!

Kommentarer