Ritningar på Masterplan

Information kopplat till Masterplanen.

Masterplanen för 18-hålsbanan på Laholms golfklubb är framtagen och uppritad av Christian Lundin. Den togs fram i samarbete med bankommitténs medlemmar under höst/vinter 2016-2017. Vi träffades vid 4 tillfällen för att bolla idéer, diskutera förbättringsförslag mm.

Med förändringarna på banan vill vi uppnå följande:

  • Förbättra samtliga bunkrar på banan. Både vad gäller funktion, placering och utseende. Framgår tydligt av den feedback vi får från medlemmar och gäster att bunkrarna är svagheten på en annars bra bana.
  • Förbättra säkerheten. T.ex. flytta 2:ans tee där det idag kommer många slag från 1:an.
  • Få Smedjeån mer i spel.
  • Göra banan mer strategisk. Här blir åter placering av bunkrar en stor del. Dock är inte intentionen att göra banan längre eller svårare.
  • Skapa tydligare linjer från tee. Banan har idag många utslag som är halvblinda över krön (hål 3, 8, 9, 11, 12, 16).
  • Skapa ett nyhetsvärde. Renovering av banan samt ett par ändrade hål gör att gäster vill komma hit och spela för att kolla vad som gjorts. Ger ökade greenfeeintäkter.

Tidsplan för genomförande är ej bestämt. Hänger naturligtvis ihop med hur antalet medlemmar och därmed ekonomi utvecklas. Dock används planen redan nu som en vägledning när vi planerar ändringar och renoveringar. Vi gör inget som går emot masterplanen.

Läsvägledning: Klicka på "+knappen" längst ner till höger på sidan med Masterplanen för att förstora bilden. De vita konturlinjerna visar den tänkta framtida sträckningen på fairway och dessutom är alla framtida bunkrar inringade av en vit konturlinje, dvs. dagens bunkrar som inte har någon konturlinje tas bort.

 
/Bankommittén

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vintergreenfee 2018-10-26
Vintergolfen startar... 2018-10-18
Följ Sofie Babic & Amanda Johansson i USA. 2018-10-08
Young Ladies 2018-10-05
18/7 - Paellakväll 2018-07-17