Personal

Vi har förmånen att ha personal med lång erfarenhet som gör sitt yttersta för att serva gäster och medlemmar på bästa sätt!

Jyrki Välimäki

Klubbchef

Jyrki har inför styrelsen ett totalansvar för verksamheten i klubben.

Eva Odd

Kanslichef

Eva har ansvaret för klubbens kansli och administration där ekonomiarbetet är en stor och viktig del. 

Carina Olsson

Kanslist

Carina arbetar på kansliet med administration av medlemsärende m.m och ger hjälp och stöd till kommittérna.

Tomas Eriksson

Instruktör och shop

Tomas svarar för vår shop med integrerad reception, träning mm. Se vidare under Pro/Shop.

Anders Hellberg

Course Manager

Svarar för att tillsammans med hjälp av Mattias Eriksson, Leif Hansson, Ulf Svensson, Fredrik Nilsson, Patrik Månsson och Kenny Jönsson samt säsongspersonal att hålla våra banor och omgivningarna i ett attraktivt skick. 

Paula Hansson

Lokalvårdare
  • Tel: 0430-22159
  • Mobil: 0702-061153

Svarar för att klubbhuset är rent och fint.

Henrik Persson

Restaurangansvarig

Svarar från säsongen 2018 för driften av restaurangen tillsammans med sina två kollegor.

Kiosken vid 11 tee på Vallen

Juniorkommittén i samarbete med våra duktiga Juniorer ansvarar för kiosken
  • Tel: 0766-770947

Juniorerna bemannar under lov och helger.
Övrig tid självbetjäning via restaurangen.