Styrelse

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i slutet av kalenderåret.

Pär-Åke Eriksson

Ordförande

Pär-Åke blev ordförande 2017 och är även styrelseorförande för Laholms Golf AB.

Per-Johan Diedrichs

Vice ordförande/sekreterare

Per-Johan har skött sekreterarsysslan med den äran sen 1983 och var vice ordförande redan 1982 samt från 1998 vice ordförande/sekreterare.

Claes Johansson

Ekonomiansvarig

Claes ser till att det är ordning och reda i klubbens finanser.

Mats Nilsson

Ledamot

Karin nilsson

Ledamot

Stig-Allan Bengtsson

Ledamot

Ordförande i PR-kommittén.

Helene Hägerström

Ledamot

Tommy Hugosson

Suppleant

Anna-Lena Karlsson

Suppleant

Valberedning

Tomas Borggren (ordförande) 0705-556107  thomas.borggren@tabergmediagroup.se
Marianne Karlsson 0737-171955 marianne.karlsson@edu.laholm.se
Bengt-Göran Nymberg 0703-685913 puttenymberg20@hotmail.com