Utvecklings gruppen

Utvecklings gruppen

Denna gruppen har deltagare från 9år, detta pga att den är hcp grundad. Det är idag en stor grupp som är delad i två under träningstid men alla tillhör samma grupp. Det är spelare med hcp från 35 till hcp 6 de är idelade med de som har högre respektive lägre hcp för att allas ka få den träning de behöver. 

De tränar en gång i vecka under 1h och 40minuter, den ena halvan har träning med tränaren fört och den andra egen träning där de tränar på det som de själva anser att de behöver träna på. De byter halva efter 50 minuter. När de tränar med tränare har de alltid planerad täning med allt från kontrollen på långa slag som hatt göra en hook eller slice till att få backspinn ifrån bunkern eller slå bollen i koppen.