PR- och sponsorkommittén

Sponsorernas kontakt

Målsättning
Att hitta intressanta sponsorer och andra samarbetspartners för att säkra klubbens ekonomiska stabilitet.

Vision
Att fortsätta förtjäna epitetet " Sveriges trevligaste klubb".

Aktiviteter
Bearbeta företag och organisationer att göra reklam hos oss.
Samarbeta och marknadsföra oss genom olika golfsiter i norra Europa.
Marknadsföra klubben via mässor och annonser.
"Tack för hjälpen" tävling genomförs för sponsorer och klubbens funktionärer.

Möten
Löpande under året.

Kommittémedlemmar Mobil E-post
Stig-Allan Bengtsson (Ordförande) 0708-681220 stigallan.bengtsson@gmail.com
Tommy Hugosson 0730-568857 tommy.hugosson@hotmail.com
Peter Voss 0703-660742 peter.voss@tele2.se
Anna-Lena Karlsson 0706-061963 annalena.k@inkorgen.nu
Jyrki Välimäki 0730-303079 jyrki.laholm@gmail.com
Christer Carlsson 0709-43 85 60 kidda.carlsson@gmail.com