Handlingar till höstårsmöte

Handlingar till höstårsmötet hittar du under fliken Interninfo. Klicka på länken www.laholmsgk.se/se/medlem/klubben/interninfo och logga in med ditt golf-id för att få tillgång till handlingarna.

Handlingarna finns även tillgängliga på anslagstavlan i klubbhuset.

Kommentarer