Medlems- och greenfeeundersökningar 2017

I det bifogade pdf-dokumentet kan du ta del av resultat av årets undersökningar - medlemmar och greenfeegäster.

Kommentarer