Styrelse

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i slutet av kalenderåret.

Erik Hantoft

Ordförande

Erik blev ordförande 2010 och är även styrelseorförande för Laholms Golf AB.

Per-Johan Diedrich

Vice ordförande/sekreterare

Per-Johan har skött sekreterarsysslan med den äran sen 1983 och var vice ordförande redan 1982 samt från 1998 vice ordförande/sekreterare.

Claes Johansson

Ekonomiansvarig

Claes ser till att det är ordning och reda i klubbens finanser.

Mats Nilsson

Ledamot

Karin nilsson

Ledamot

Gert Olsson

Ledamot

Ordförande i PR-kommittén.

Maria Svensson

Ledamot

Ordförande i Elit- och juniorkommittén.

Tommy Hugosson

Suppleant

Helene Hägerström

Suppleant

Valberedning

Tomas Borggren (ordförande) 0705-556107  thomas.borggren@tabergmediagroup.se
Marianne Karlsson 0737-171955 marianne.karlsson@edu.laholm.se
Bengt-Göran Nymberg 0703-685913 puttenymberg20@hotmail.com