För herrar 60+

Tävlingen genomförs under vår och höst och spelas i två klasser, A-klass (hcp 0-23,3) samt B-klass (hcp 23,4-36,0).

Våren och hösten 2018

Veterankommittén anordnar klubbens tävlingar som är öppna för herrar som uppnått den aktningsvärda åldern 60 år.

Tävlingar genomförs under vår och höst och spelas i två klasser, A-klass (hcp 0-23,3) samt B-klass (hcp 23,4-36,0).

Tävlingsformen är slaggolf  och speldagar är torsdagar  mellan kl 07,45- c:a 10,00. *

* Vid tillåtelse ifrån ledningen för banpersonalen kan start ske kl 07,17. Detta meddelas vid varje tillfälle.

Spel från orange tee från 80 år och uppåt: Spelhcp från röd tee minus 5 slag.

Spelavgiften är 40 kr.

 De 16 första deltagarna lottas genom blandade scorekort.   

Veterangolf hosten 2018

Speldagar ar torsdagar (se datum nedan),

Start sker mellan 07,45-c:a 10,00*.

Vi har tva startomgangar:

1:a lottningen sker genom blandade scorekort. Senast ankomst for att komma ut i forsta startomgangen ar kl. 07,30. Samling for information och prisutdelning sker c:a kl. 07,30.

1:a start c:a 07,45 från 1:ans tee.

Bollar som startar från hål 10 och 11; Boll 1 kl. 08,00 och boll 2 kl. 08,08.

En boll som startar fran hål 9 kl. 08,00. Tavlingsledarna tilldelar start från hål 9, 10 och 11.

Startomgang nr. 2 sker c:a 09,00 eller nar sista bollen i 1:a startomgangen gått ut.

Anmalan ska ske senast kl. 08,45 till tavlingskansliet. Startordning enligt ankomst.

Veckan efter genomford tavlingsomgang sker prisutdelning till 1:an och 2:an i A-klassen och B-klassen samt pris till alla som gjort birdies.

*Vid tillatelse fran ledningen for banpersonalen kan start ske 07,17. Detta meddelas vid varje tillfalle.

De 16 forsta deltagarna lottas genom blandade scorekort.

OBS! Eventuella meddelande om bokade starttider som kommer via e-post tiller deltagare är av administrativ natur fär att vi skall kunna köra resultaten i GIT.

Tavlingsdagar hösten 2018:

Datum

  • 9/8
  • 16/8
  • 23/8
  • 30/8
  • 6/9
  • 13/9
  • 20/9
  • 27/9
  • 2/10 Obs! Tisdag
  • 11/10

18/10 Avslutning raketstart Vallen

Registrering av resultaten sker i GIT-systemet. All handicapjustering sker i GIT-systemet.

Vi som håller i Veterangolfen:

 Alf Nilsson                  0430-21447 & 073 3546850    alfnilsson1@hotmail.com

 Mats-Åke Andersson   0430-25534  &  070 5285311   mats.ake.andersson@telia.com

Göran Nilsson                                    070 2733521    hg.nilsson@telia.com

Leif Nilsson                  0430-23442 & 070 8298144    taxileif22@hotmail.com

Thord Paulsson            0430-21171 & 070 4924103    thord.paulsson@telia.com

Per-Olof Sandén         0430-25170 & 070 4411404     pbsand51@gmail.com