1

Par
5
Index
6
Vit
465m
Gul
450m
Blå
437m
Röd
390m
Orange
307m

1

Par
5
Index
6
Vit
465m
Gul
450m
Blå
437m
Röd
390m
Orange
307m

Hål 1 Sälgen

Ett medelsvårt öppningshål som inbjuder till alternativa strategier från tee. Att undvika bunkrarna, som är strategiskt utplacerade på båda sidor av fairway, är den stora utmaningen vid utslaget. Även out-of-bounds längre till vänster kommer i spel vid snedare slag. Greenen som är upphöjd och lutar svagt tillbaka ned mot fairway och den högra greenbunkern är svårigheten man ska bemästra vid inspelet.