10

Par
3
Index
15
Vit
170m
Gul
155m
Blå
145m
Röd
136m
Orange
136m

10

Par
3
Index
15
Vit
170m
Gul
155m
Blå
145m
Röd
136m
Orange
136m

Hål 10 Almen

Även på detta hål avgör vindstyrkan svårigheten. Vindstilla är det ett rättfram hål men blåser det så kan det skilja flera klubbor beroende på om vinden är med eller emot. Ta gärna en extra klubba för att undvika bunkrarna, framförallt den vänstra som är djup och mer svårhanterlig.