18

Par
5
Index
17
Vit
463m
Gul
450m
Blå
432m
Röd
387m
Orange
337m

18

Par
5
Index
17
Vit
463m
Gul
450m
Blå
432m
Röd
387m
Orange
337m

Hål 18 Björken

För de mer långtslående spelarna är spellinjen vid utslaget längs vänster sida av fairway, vilket kortar av hålet men sätter bunkrarna i spel. Den säkraste sidan är spel mot höger sida av fairway. Inspel som spelas förbi flagg kommer att ge en putt svagt nedför då greenen lutar från bakkant till framkant.