2

Par
3
Index
16
Vit
145m
Gul
138m
Blå
130m
Röd
121m
Orange
116m

2

Par
3
Index
16
Vit
145m
Gul
138m
Blå
130m
Röd
121m
Orange
116m

Hål 2 Morellen

En stor och generös green som gör det lätt att underskatta de två bunkrarna som omsluter greenens främre delar. Ta gärna en extra klubba för att ta greenbunkrarna ur spel. Kraftigt missade slag till vänster riskerar att hamna out-of-bounds.