8

Par
4
Index
2
Vit
385m
Gul
370m
Blå
345m
Röd
320m
Orange
240m

8

Par
4
Index
2
Vit
385m
Gul
370m
Blå
345m
Röd
320m
Orange
240m

Hål 8 Oxeln

Det ideala utslaget är längs höger sida av fairway, men kräver precision då bunkrarna som följer fairway ger avsevärt svårare inspel mot greenen. Ett säkrare alternativ är att spela sig kort om bunkrarna och acceptera ett längre inspel men då kommer out-of-bounds som följer hela vänstersidan av fairway i spel i högre grad.