9

Par
5
Index
12
Vit
496m
Gul
480m
Blå
427m
Röd
417m
Orange
357m

9

Par
5
Index
12
Vit
496m
Gul
480m
Blå
427m
Röd
417m
Orange
357m

Hål 9 Gullvivan

Ett öppet hål som ligger i hjärtat av banan och där svårighetsgraden varierar beroende på om det blåser eller inte. Om man planerar att gå in på green på två slag är den ideala spellinjen över den vänstra fairwaybunkern, då fairway sluttar svagt ned mot höger och ger extra längd på utslaget. Det är dock ofta säkrare att lägga upp sig kort om de två främre fairway bunkrarna och därigenom minimera riskerna vid utslaget. Greenen skyddas av ett vattenhinder längs hela högersidan, är djup och har nivåskillnader vilket gör det viktigt att ha rätt längdkänsla på inspelet.