NYHETSBREV APRIL 2021
Hål 2 öppnar...
Nu har det blivit dags att öppna upp hål 2. Det kalla vädret har inneburit att allt inte vuxit till sig exakt så som vi hade önskat, men hålet är spelfärdigt. Det kommer dock att ta lite tid innan kvaliteten är lika bra som på övriga hål.

Vi har vitmarkerat området till vänster om green och där gäller fri dropp tills vidare. Vi vill inte att man nu i början går vänster om berget så följ vägledningen. Tänk också på att ställa vagnar och golfbilar på markerade platser för att minska slitaget i högsta möjliga mån. Vi kommer inom kort att få nyproducerade skyltar i stil med teemarkeringarna.

Det område som idag är förlängningen av rangen och höger om hålet kommer att iordningställas under säsongen. Vi kommer att informera om detta vid ett senare tillfälle när vår banarkitekt är klar att presentera sin färdiga idé!

Lycka till med spelet på hål 2, Laholms GK:s nya signaturhål!

Ny hemsida
Imorgon fredag den 30 april kommer vår nya design på hemsidan att publiceras. Hemsidan kommer att få ett modernare och snyggare snitt som följer de senaste trenderna på marknaden.

Även om upplägget på innehållet kommer att skilja sig något från den tidigare designen så blir det inga större funktionella förändringar. Det kommer om något bli lättare att hitta de mest sökta sidorna.

OBS! Några timmar under morgondagen när omvandlingen sker kan det medföra att hemsidan inte fungerar som den ska.

Framtidsplanen
Styrelsen har arbetat med att ta fram ett dokument som är en framtidsplan för klubben. Dokumentet finns publicerat på interninfo sidan (endast för medlemmar) på hemsidan. För de som vill läsa en kortare version finns nu även en kortversion tillgänglig.

I dokumentet presenteras de förutsättningar och utmaningar som klubben står inför. Till det presenteras även våra strategier och vägen framåt.

Du hittar dokumenten här, där du loggar in med ditt golf-id; Interninfo | Laholms Golfklubb (laholmsgk.se)

Ny Tävlingskalender 2021
SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 23 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 3 maj.

I och med att vi inte vet när tävlingssäsongen kommer igång har klubbens tävlingskommitté beslutat att göra om tävlingskalendern för året. När ett besked om start av tävlingsverksamheten kommer från SGF kommer kommittén att träffas och välja ut de tävlingar som kommer att ingå i kalendern och meddela dessa inom kort varsel.

Redan nu vet man att Golfveckan, i mån av att tävlingssäsongen kommit igång, kommer att behållas så som den är planerad. Även några tävlingar såsom Laholms Golf Open, Golf Plaisir resetour (ny tävling för året) och Golfhäftet kommer att ingå. 

Hallandsgreenfee 2021
På grund av det förväntade trycket på spel under säsongen så har det tagits ett beslut att klubbar som samarbetar med Hallandsgreenfee kan under 2021 begränsa samarbetet till endast måndag-torsdag, under de veckor som samarbetet gäller. Det innebär att Hallandsgreenfee inte gäller på vissa klubbar på fredagar. Så kolla vad som gäller på de klubbar som ni planerar att besöka innan ni åker dit.

Vi har dock valt att även under 2021 erbjuda Hallandsgreenfee såsom tidigare, även till medlemmar på de klubbar som inte erbjuder det.

Tillfälliga lokala regler...
Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande corona pandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. 

Bunkrar
Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker SKALL spelaren jämna ut sanden med bunkerkrattan (nya sanden kräver detta för att kunna sätta sig på rätt sätt). Spelaren bör använda handske, alternativt linda en handuk runt skaftet på krattan. 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a

Tillfälliga lokala regler 30 april 2021 | (pdf) | 459,2 KB