NYHETSBREV MAJ 2020
Klubbchefen har ordet...
Som golfare har vi tur att kunna utöva vår sport i en tid då många idrotter varit tvungna att pausa sina verksamheter. Det har resulterat i att det spelas mer golf i Sverige än på många år. Men trots att det spelas mycket är det inte säkert att klubben kommer att nå sina ekonomiska mål för säsongen, då restriktionerna i samhället har en påverkan på intäkterna. Det har medfört att styrelsen noggrant gått igenom hur klubben och dess ekonomi kan påverkas på både kort och lång sikt och därför ansökt om korttidspermittering av kansli- och banpersonal till 80% av ordinarie arbetstid, och fått det beviljat från och med den 18 maj och fyra månader framåt. All anställd personal är informerad om de åtgärder som ska genomföras och tack vare en noga framtagen plan av banpersonalen är målsättningen att banans skick fortsatt ska kunna hålla den höga klass som vi är vana vid, trots den minskade arbetskapaciteten. 

Det har säkert inte gått någon obemärkt att restaurangen har varit stängd på grund av bristande verksamhet. Men nu öppnar de upp igen med förhoppningen att medlemmar och gäster ska hitta tillbaka... Det är därför viktigt att stötta restaurangen i den mån man kan för att de ska få en bra nystart på säsongen. 

Årsmötet är planerat till den 3 juni och kallelse har gått ut till alla medlemmar. På grund av Corona vill vi att du föränmäler dig till mötet via kansli@laholmsgk.se

De närmaste veckorna har vi Tim Hansson, en medlem, hos oss som gör sin slutpraktik i idrottspsykologi på klubben och gärna hjälper medlemmarna att stärka sina mentala färdigheter.

Det har kommit till klubbens kännedom att medlemmar stoppat trafik på den väg som går bredvid Stegan, till maskinhallen och förbi. Vi uppskattar om medlemmar inte gör detta i fortsättningen då det rör sig om en samfälld väg!

Jag kan dela med mig av den goda nyheten att klubben har blivit beviljad ett bidrag på 401 000 kr från Riksidrottsförbundet, vilket innebär att korthålsbanan med en kostnad på cirka 4,5 miljoner är finansierad och att klubben inte behöver lägga några egna pengar för att bygga den.

För övrigt kommer klubbens kanslist Eva Odd att sluta i februari nästa år så klubben kommer inom kort att börja söka någon med en ekonomibakgrund som kan ersätta henne.

Med vänliga hälsningar,

Jyrki Välimäki
Klubbchef Laholms GK
0730-30 30 79
jyrki@laholmsgk.com 

Nu öppnar vi igen!

Från och med måndag den 18 Maj öppnar vi upp restaurangen igen med dagens lunch. Vi kommer att ha öppet 9-14 varje dag och lunchen serveras mellan 11:30-14:00. Som tidigare har vi tallriksservering med en husman och en Thai.

Kom gärna även in för en kaffe eller fika... det är det lilla som gör det!

Välkomna!

/Weronica & Martin

Jag heter Tim Hansson och är 27 år gammal. Just nu studerar jag på Halmstad högskola där jag läser sjätte och sista terminen på programmet psykologi med inriktning idrott och motion. Mitt mål med studierna är att arbeta som en idrottspsykologisk rådgivare (mental-coach).

Under Maj månad kommer jag utföra min slutpraktik här på Laholms Golfklubb och kommer därav finnas tillhanda för individuella träffar med medlemmar som vill ta golfen/träningen till en högre nivå. Det jag kan hjälpa er med är att ge er kunskap de mentala färdigheterna som påverkar er prestation och hur ni kan förbättra dessa. Mentala färdigheter används inom idrott är exempelvis koncentration, press/stresshantering, självförtroende, visualisering osv. Jag kan även hjälpa er med att komma igång med er träning genom att arbeta på motivation och målsättning.

Jag kommer under min praktik även anordna ett par föreläsningar där jag kommer dels ge er grunden vad idrottspsykologi handlar om, vilka mentala färdigheter som används inom golf och vad en idrottspsykologisk rådgivare kan hjälpa er som idrottare med.

Individuella träffar kan bokas mellan 9-14 på vardagar. Bokning sker via telefon: 0730-42 30 54 eller mail: timhansson@hotmail.se 

Tid och plats för föreläsning kommer vid ett senare tillfälle om intresse finns. Intresseanmälan kan ske via ovan tel nr, mail eller genom att skriva under intresseanmälan som hänger på anslagstavlan utanför kansliet.

Det spelas som sagt mycket golf nu och det börjar bli dags att ha golfvärdar på banan igen. Ni som är intresserade av att hjälpa till under några timmar vid ett eller flera tillfällen hör gärna av er till kansliet.

Om du är intresserad men är osäker på vad det innebär att vara golfvärd hör av dig så berättar vi mer!

Du som är intresserad kontakta kansliet på:

Tfn 0430-306 01 (val 2)
E-post kansli@laholmsgk.se