Masterplan

Masterplanen för 18-hålsbanan på Laholms golfklubb är framtagen och uppritad av Christian Lundin. Den togs fram i samarbete med bankommitténs medlemmar under höst/vinter 2016-2017. 

Med förändringarna på banan uppnådde vi följande:

  • Förbättring av samtliga bunkrar på banan. Både vad gäller funktion, placering och utseende. Framgår tydligt av den feedback vi fick från medlemmar och gäster att bunkrarna är svagheten på en annars bra bana.
  • Förbättrad säkerhet. T.ex. flytta 2:ans tee där det kom många slag från 1:an.
  • Vi fick Smedjeån mer i spel.
  • Banan blev mer strategisk. Här blev åter placeringen av bunkrar en stor del. Dock var inte intentionen att göra banan längre eller svårare utan att den skulle passa alla golfare oavsett kompetens.
  • Skapandet av tydligare linjer från tee. Banan hade många utslag som ävar halvblinda över krön (hål 3, 8, 9, 11, 12, 16).

Bunkrarna på de första 9 hålen färdigställdes till säsongen 2020 och under hösten 2020 färdigställdes bunkrarna på de sista 9 hålen. Dessutom byggdes hål 2 om helt och hållet. Under säsongen 2021-2022 renoverades eller byggdes alla tees om.

Separata projekt på diverse hål kommer att genomföras framöver för att fortsatt utveckla banan enligt Masterplan visionen.