Masterplan

Masterplanen för 18-hålsbanan på Laholms golfklubb är framtagen och uppritad av Christian Lundin. Den togs fram i samarbete med bankommitténs medlemmar under höst/vinter 2016-2017. 

Med förändringarna på banan vill vi uppnå följande:

  • Förbättra samtliga bunkrar på banan. Både vad gäller funktion, placering och utseende. Framgår tydligt av den feedback vi får från medlemmar och gäster att bunkrarna är svagheten på en annars bra bana.
  • Förbättra säkerheten. T.ex. flytta 2:ans tee där det idag kommer många slag från 1:an.
  • Få Smedjeån mer i spel.
  • Göra banan mer strategisk. Här blir åter placering av bunkrar en stor del. Dock är inte intentionen att göra banan längre eller svårare utan den ska passa alla golfare oavsett kompetens.
  • Skapa tydligare linjer från tee. Banan har idag många utslag som är halvblinda över krön (hål 3, 8, 9, 11, 12, 16).

Bunkrarna på de första 9 hålen färdigställdes till säsongen 2020 och under hösten 2020 färdigställdes bunkrarna på de sista 9 hålen. Dessutom byggdes hål 2 om helt och hållet. Till säsongen 2022 planeras tees att byggas om.

Separata projekt på diverse hål kommer att genomföras framöver för att färdigställa Masterplanen.