Ny utrustning för drivingrange och korthålsbanan

Bollplockare

Bollplockare

Nu har klippare och bollplockare installerats!

Bollplockaren (bild 1) plockar bollar på rangen och lämnar av dessa vid bolltvätten stationen. Den plockar 300 bollar på 15 minuter om det behövs. Den klipper inte.

Den stora klipparen (bild 2) klipper rangen. Den har taggiga skivor undertill som slår bort bollarna så dessa inte blir skadade vid klippning.

Den lilla orange klipparen (bild 3) klipper fairway på korthålsbanan till vänster om infartsvägen.

Den andra gröna klipparen (bild 4) klipper det stora fairwayområdet på korthålsbanan. Den klarar upp till 12.000 m2/dygn.