Välkommen till Stegan

1

Par
3
Index
17
Gul
114m
Röd
92m
Orange
92m

1

Par
3
Index
17
Gul
114m
Röd
92m
Orange
92m

Hål 1/10 Gladan

Om Stegan

Stegan är en något kuperad bana med parkkaraktär och stod klar för spel 2003. Den har vatten i spel vid åtta av de ondulerade greenerna. Banan gränsar vackert till Stegasjön och miljön som omger den är oerhört vacker och värd ett besök av bara den anledningen. Här gäller bollränna och det är sällan lång kö.
Banarkitekt: Jan Sederholm.

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Vitgröe, rödsvingel, rajgräs, ängsgröe

Fairway

Vitgröe, rödsvingel, ängsgröe

Green

Green: Vitgröe, rödven