Välkommen till Stegan

1

Par
3
Index
15
Gul
114m
Röd
92m
Orange
92m

1

Par
3
Index
15
Gul
114m
Röd
92m
Orange
92m

Hål 1/10 Gladan

Om Stegan

Stegan är en något kuperad bana med parkkaraktär och stod klar för spel 2003. Den har vatten i spel vid åtta av de ondulerade greenerna. Banan gränsar vackert till Stegasjön och miljön som omger den är oerhört vacker och värd ett besök av bara den anledningen. Här gäller bollränna och det är sällan lång kö.
Banarkitekt: Jan Sederholm.

Pay and play!
Om du är medlem och har hcp 36 eller lägre, kan du ta med en spelare som inte är medlem i någon klubb och spela på 9-hålsbanan Stegan för ordinarie greenfee (reducerad för spel med medlem). Tänk dock på att det är du som ansvarar för speltempo och golfetikett!

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Vitgröe, rödsvingel, rajgräs, ängsgröe

Fairway

Vitgröe, rödsvingel, ängsgröe

Green

Green: Vitgröe, rödven