Välkommen till Vallen

1

Par
5
Index
6
Vit
465m
Gul
450m
Blå
437m
Röd
390m
Orange
307m

1

Par
5
Index
6
Vit
465m
Gul
450m
Blå
437m
Röd
390m
Orange
307m

Hål 1 Sälgen

Ett medelsvårt öppningshål som inbjuder till alternativa strategier från tee. Att undvika bunkrarna, som är strategiskt utplacerade på båda sidor av fairway, är den stora utmaningen vid utslaget. Även out-of-bounds längre till vänster kommer i spel vid snedare slag. Greenen som är upphöjd och lutar svagt tillbaka ned mot fairway och den högra greenbunkern är svårigheten man ska bemästra vid inspelet.

Om Vallen

Vallen är en klassisk parkbana som stod färdig för spel den 13 augusti 1978. Banan är måttligt kuperad med givmilda fairways och den erbjuder en stor variation av golfhål vilket gör att den uppskattas av såvål medlemmar som gäster. Banan kännetecknas dock främst av en väldigt hög kvalitet på greenområdena och beskrivs bäst som en klassisk golfupplevelse i en modern tappning.
Banarkitekt: Jan Sederholm.

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Vitgröe, rödsvingel, rajgräs, ängsgröe

Fairway

Vitgröe, rödsvingel, ängsgröe

Green

Vitgröe, rödven