Bli medlem

Ansök om att bli medlem - vi skall göra allt för att du skall trivas!

Nybörjare
Introduktionskurs ”Grönt kort” hos Laholms Golfshop inkluderar fritt spel på vår 9-hålsbana (prova-på-medlemskap), säsongen man påbörjar sitt gröna kort. 

Våra Pros Tomas Ericson & Simon Henriksen/Laholms Golfshop har utbildningar löpande.

För ytterligare information och för anmälan till Grönt kort kontakta Laholms Golfshop tel. 0430–30601 eller laholmsgolfshop@telia.com!


Medlemskap som erbjuds:


36-hålsmedlemskap
 kräver en spelrätt från 26 år och ger full tillgång till klubbens 36 hål (3 banor). Handelsplats för köp av spelrätter och de årliga avgifterna för medlemskap hittar du i vår Spelrättsbörs här på hemsidan.

Om det inte finns tillgängliga spelrätter säljer klubben sådana till ett marknadspris, dock lägst 1000: -.

9-hålsmedlemskap har inget krav på spelrätt och ger fri tillgång till vår 9-hålsbana Stegan samt Vallen mot halv greenfee. Ger inte reducerad greenfee vid spel på grannklubbar med avtal.

Greenfeemedlemskap innebär att du betalar greenfee när du spelar, två fria ronder ingår i årsavgiften. Medlemskapet berättigar till reducering när du spelar med annan medlem i klubben. Ger inte reducerad greenfee vid spel på grannklubbar med avtal. 

Avgifterna för våra olika medlemskapsformer framgår här; medlemsavgifter.

För mer information och ansökan om medlemskap kontakta Kansliet tel. 0430-30601 eller kansli@laholmsgk.se.

Spelrättsbevis
De formella reglerna runt spelrätter finner du nedan.
Säljaren av en spelrätt har en hembudsskyldighet, för att klubben ska kunna reglera eventuella obetalda skulder, därför krävs även ett godkännande från klubben innan köpet går igenom.  

Överlåtelsehandling av en spelrätt finner du nedan.

Överlåtelsehandling av en spelrätt till en närstående finner du också nedan.


Ansökan medlemskap

Greenfeemedlem? Klicka här för att fylla i uppgifterna och skicka in till klubben.
Övriga medlemskap: Klicka här för att fylla i uppgifterna för Medlemsansökan och skicka in till kansliet.

Säljarens överlåtelsehandling av spelrätt (gäller vid 236-hålsmedlemsskap) ska sändas in för godkännande av klubben. Kontakta gärna klubben för information.

Mer info om 9-håls medlemskap finner du nedan.
Kontakta gärna kansliet om du undrar över något på tel. 0430-30601 eller kansli@laholmsgk.se.

Välkommen med din ansökan!