Medlemsavgifter 2021

Ansök om att bli medlem - vi skall göra allt för att du skall trivas!

MEDLEMSAVGIFTER 2021

27-håls medlemskap   Ord. avgift Kampanj År 1 (2021)
Registreringsavgift år 1 Senior        200 kr
  Junior       100 kr
Årsavgift Senior 5.700 kr 3.900 kr
  Junior - 11 år   700 kr   700 kr
         12 - 18 år 1.200 kr 1.200 kr
         19 - 21 år 2.000 kr 1.500 kr
Spelrätt krävs för 27-håls medlemskap (från 26-års ålder). Förmedlas på www.laholmsgk.se. 
9-håls medlemskap    
Registreringsavgift år 1  Senior        200 kr
  Junior      100 kr
Årsavgift Senior 3.200 kr 1.900 kr
  Junior - 11 år    700 kr    700 kr
         12 - 18 år 1.200 kr 1.200 kr
         19 - 21 år 1.700 kr 1.275 kr
9-håls medlem spelar på Vallen (18 håls banan) för halv ordinarie greenfee.(fritt spel mellan oktober-mars, med reservation att Vallen är stängd vintertid).     
Greenfee medlemskap    
Årsavgift inkl. 2 st. fria ronder
(därefter erläggs greenfee).
  1.300 kr  

 

Studentmedlemskap 27 hål 2.000 kr
Studentmedlemskap 9 hål 1.300 kr
Passivt medlemskap    800 kr