Golfen & Covid-19

Riktlinjer för golfen

Nedan följer en sammanfattning av de rekommendationer som gäller för golfen, i enlighet med myndigheternas uppdaterade allmänna nationella råd från 1 juni.

Observera att golfens allmänna riktlinjer baseras på de nationella råden från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Eventuella skärpta lokala restriktioner utfärdade av regionerna går alltid före de nationella riktlinjerna. Se krisinformation.se.

Sällskapsgolf

► Sällskapsspel kan fortsätta i hela Golfsverige, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel. Läs mer

Regler för golfspel

► Från 1 juni 2021 ska tävlings- och handicapronder spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. De coronarelaterade undantagen som infördes 2020 gäller inte längre. Läs mer

Tävlingsspel

► Från 1 juni lättar myndigheternas restriktioner kring idrottstävlingar. Det innebär att tävlingar för alla åldrar kan återupptas. De ska då följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren. Läs mer

Träning

► Träning för vuxna från 20 år och uppåt (födda 2001 eller tidigare) kan bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta, om möjligt utomhus och i mindre grupper. Dessa råd gäller inte för yrkesverksamma. Läs mer

► Träning för barn och ungdomar upp till 19 år (födda 2002 och senare) kan bedrivas såväl inomhus som utomhus, under säkra former enligt rådande riktlinjer för barn- och ungdomsträning. Läs mer