Historik

Klubbens historia 1964-2017

En gammal klubb har en hel del historik....

Viktiga händelser i klubbens historia
Klubbens motto har alltid varit att upplevas som en familjeklubb. Vår ambition är att värna om gamla medlemmar men samtidigt på bästa sätt ta hand om såväl nya golfare som gästspelare. Laholms Golfklubb vill leva upp till att vara en klubb där gemytlig stämning och trivsam anda råder. Laholms golfklubb bildades den 12 maj 1964. Initiativtagarna var en handfull entusiaster med medlemskap i Båstads GK och Wittsjö GK. Först 14 år senare hade klubben till slut lyckats få tillgång till lämplig mark intill Vallens slott i Våxtorp för att bygga en 18-hålsbana. Det var flera år av idogt arbete som klubbens drivande krafter fick lägga ner i sina kontakter med olika myndigheter, innan själva banbygget äntligen kunde påbörjas.

Efter att klubbens c:a 300 medlemmar under sommaren 1976 haft möjligheten att spela på en provisorisk, men ur golfsynpunkt mycket ”pedagogisk” 9-hålsbana, var 18-hålsbanan färdig för spel den 13 augusti 1978. Som arkitekt hade man anlitat Jan Sederholm. 1997 inköptes ett angränsande markområde för att kunna bygga en fullängds 9-hålsbana. Jan Sederholm anlitades även för att rita denna bana. Embryot till det nuvarande klubbhuset utgjordes 1978-1981 av två stycken ombyggda Västkuststugegarage med carports. Efter flera om- och tillbyggnader har detta embryo utvecklats till ett modernt och ändamålsenligt klubbhus för såväl medlemmar, gästspelare som personal. Efter färdigställandet av 9-hålsbanan, som togs i bruk för spel 2003, och ännu en tillbyggnad av klubbhuset, kan klubben i dag erbjuda medlemmar och gästspelare en komplett och högkvalitativ 27-hålsanläggning.

Laholms golfklubb 50 år den 12 maj 2014
För 50 årsedan bildades vår klubb. Det var ett 20-tal intresserade Laholmare som träffades på ett informationsmöte på Laholms Stadshotell den 12 maj 1964 ochfattade beslutet. Initiativet kom bl.a. från borgmästaren Axel Malmqvist som besökt England på slutet av 50-talet och kommit i kontakt med sporten. Han blev också klubbens förste ordförande i en styrelse med bagarmästaren Fredric Johansson, disponenten Lars Ekberg, överingenjören Göran Sandberg och bankkamrer Gunnar Karle som övriga ordinarie medlemmar. Som suppleant valdes rektor Georg Persson.

I Halland fanns dessförinnan endast 3 klubbar nämligen Halmstad GK sedan 7/10 1930, Falkenbergs GK sedan 4/4 1949 och Varbergs GK sedan 15/5 1950. Totalt fanns i Sverige vid denna tid 82 klubbar och 20.776 spelare.

Efter många år då mark för byggande av en bana försökte åstadkommas kunde nuvarande 18-hålsbana färdigställas på Vallens egendom. Man hade försökt komma åt mark i Snapparp och Nebo-området i Veinge. Samtidigt måste golfintresset hållas vid liv hos den lilla trogna skara som hoppades snart få börja spela. Drivande för att förverkliga projektet var framförallt Göran Sandberg som 1976 bl.a. medverkade till att en provisorisk 9-hålsbana kunde utnyttjas för spel tillsvidare.

Klubbens första pro var Edvard Jenkins från Wales, som kom till vår klubb från Sundsvalls GK 1974. Han höll till på en provisorisk drivingrange på nuvarande hål 18 där han gav både individuella och grupplektioner på lördagar och söndagar. Klubbens ordförande var nu arkitekten Svend Bögh-Andersen som fick styra en verksamhet med svag ekonomi och förväntansfulla medlemmar, innan ett banbygge äntligen kunde förverkligas och påbörjas 1976. Banans arkitekt var Jan Sederholm. Efter stor ideell medverkan och svåra arbetsförhållanden kunde entreprenören Kolmodin överlämna banan till klubben 1978. Första 18-hålsrundan spelades 13/8 1978. Antalet golfare var då i vårt land ca 80.000 och klubbar i Halland var 5 st. Först 1980 på våren ansåg dåvarande styrelsen och vår greenkeeper Ingemar Elström att banan var i sådant skick att den skulle hötidligen invigas. Detta gjordes av dåvarande SGF ordförande Bertil Westblad och klubbordförande Svend Bögh-Andersen (se bild) under medverkan av Hagge Geigert, Sten Priwin och Staffan Lindeborg. Dessa senare var lite av dåtidens ”kändisar”. Efter att banan var färdig fick stora insatser göras från medlemmarnas sida att få ett ökat medlemsantal och därmed en stabilisering av en tuff ekonomi. Svinga själv dagar, basarer, lotterier och fester användes flitigt med till synes i dag gott resultat. Fortfarande finns ett stort ideellt engagemang i klubben som gör att den är så trevlig att vara medlem i och för klubben framåt i utvecklingen.

Klubbprofiler
Profiler som måste nämnas som inte tidigare omnämnts och som varit av stor betydelse för klubbens utveckling till vad den är idag är Gundla och Sven Carlsson, Janet och Roland Klingstedt, Harry Stangenberg, Ulf Skarp, Lillemor Salomonsson, Bengt Sturesson, Kurt-Inge Knutsson, Åke Andersson, Carina Olsson, Per-Johan Diedrichs och Jan-ChristerAndersson. Dessa har medverkat i gamla styrelser och kommittéer under många år. Stora insatser har också gjorts från många andra inte här speciellt namngivna men inte glömda.

Klubbens pro har sedan Jenkins dagar varit Lennart Ibsonius, Claes Eklund, Tina Lindwall, Joakim Hamp och nu Tomas Eriksson. Klubbens medlem Fredrik Andersson-Hed är Laholm GK´s genom tiderna mest framgångsrika spelare. Säsongen 2010 var Fredrik´s främsta i karriären på Europatouren med bl.a en vinst i BMW Italian Open, en 2:a plats i BMW PGA Championship, en 6:e plats i WGC HSBC Champions och två 7:e platser i Avantha Masters och Celadna Czech Open. Han är en hemmaprodukt som litet bevisar resultatet av en bra ungdomsverksamhet i klubben.

Uppgiftslämnare till texten är Jan Rabe, ordförande 1982-2003 numera Hedersordförande sedan tillblivelsen av 9-hålsbanan, Stegan 2003. Här måste speciellt omnämnas det fina arbete som vår tidigare greenkeeper Ingemar Elström ansvarade för med en stram budget att hålla sig till.