Vårårsmöte 22/3

Kallelse skickas ut senast 3 veckor innan mötet och handlingar kommer att finnas tillgängliga på www.laholmsgk.se samt på kansliet senast en vecka innan mötet.