Klubbhusombyggnaden 23/24

Efter många års arbete med olika alternativ till nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad har vårårsmötet i mars 2023 beslutat att en omfattande ombyggnation/modernisering av klubbhuset ska ske.
På denna sida kommer vi att informera om de olika steg som tas i processen att få klart detta stora projekt tills säsongsstarten 2024.

Ansökan om byggnadslov är inskickat & vi hoppas att denna blir godkänd i slutet av maj.

Jonas arbetar med detaljspecifikationer för bl.a. köket och byggnationen i stort & smått och detta bör vara klart i månadsskiftet april/maj.

Organisation ombyggnad      Ritningar