Klubbhusombyggnaden 23/24

Här hittar ni ritningarna som visar på hur klubbhuset ska se ut efter ombyggnaden.
Efter många års arbete med olika alternativ till nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad har vårårsmötet i mars 2023 beslutat att en omfattande ombyggnation/modernisering av klubbhuset ska ske.
På denna sida kommer vi att informera om de olika steg som tas i processen att få klart detta stora projekt tills säsongsstarten 2024.

Byggnadslov har erhållits & finansieringen hos Laholms Sparbank är på plats.

Jonas Karlsson AI-konsult är projektledare och upphandlingen av ombyggnationen har skett. Det är huvudentreprenören Pergus Bygg som tillsammans med Thimsfors VVS, El-ent, Freja Vent och Våxtorps Entrepr har fått uppdraget.

Organisation ombyggnad      Ritningar      Bilder från ombyggnaden