Byggnadskommittén

Ansvarar för klubbens byggnader mm

Byggnadskommittén – Verksamhetsplan 2020

Målsättning

Att se till att klubbens byggnader och dess omgivningar är funktionsdugliga och underhålls regelbundet för att undvika kapitalförstöring.
Att på ett professionellt sätt planera och genomföra ny- och ombyggnader som beslutats av styrelsen.

Vision

Att parkering, klubbhusområde, klubbhus, restaurang, kiosk och studio/drivingrange ska ge besökare och klubbmedlemmar bästa möjliga intryck av klubben.

Underhåll

Omfattande målningsarbeten under 2019 innebär att behovet av målning är minimalt under 2020. Kök, restaurang och omklädningsrum är i stort behov av genomgripande revisioner. Då detta förmodligen inte kan genomföras förrän tidigast 2022 kommer det att uppstå behov av akuta reparationer och utbyten under 2020.

Investeringar

Se till att en handicapanpassad vattentoalett byggs i anslutning till Vallens 1:a tee/7:e tee. Fräscha upp toaletterna vid 15:e tee och Stegans 5:e tee. Riva toaletten vid 6:ans tee. Kalkylera och föreslå hur ett garage för 12 golfbilar kan se ut.

Övrigt
Efter hand börja arbetet på att diskutera vad som skall göras vid köket och omklädningsrummen genom att ta fram skissförslag och budgetkalkyler.

Mötesstruktur

Ca sex möten och extra möten vid behov.

Kommittémedlemmar

Christer Svensson, ordförande                    070-55066667 och acora@acora.se
Anders Tuvesson
Bengt Karlsson
Bennie Larsson
Jan Ström
Krister Magnusson
Kenneth Gunnarsson