Byggnadskommittén

Ansvarar för klubbens byggnader och utomhusmiljön runt dessa.

Synpunkter på reperationsbehov, funktioner och utformning är välkomna. 

Skicka Ditt mail till kansli@laholmsgk.se eller kontakta någon i Bankommittén. 

_____________________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan 2021

Målsättning
Att se till att klubbens byggnader och dess omgivningar är funktionsdugliga och underhålls regelbundet för att undvika kapitalförstöring.
Att på ett professionellt sätt planera och genomföra ny- och ombyggnader som beslutats av styrelsen.

Vision
Att parkering, klubbhusområde, klubbhus, restaurang, kiosk och studio/drivingrange ska ge besökare och klubbmedlemmar bästa möjliga intryck av klubben.

Underhåll
Behovet av målningsarbeten av utvändiga vita partier på klubblokal, studio och skärmtak vid drivingrange över 3 metersnivån skall genomföras under 2021. Kök, restaurang och omklädningsrum är i stort behov av genomgripande revisioner. Då detta förmodligen inte kan genomföras förrän tidigast 2023 kommer det förmodligen att uppstå behov av akuta reparationer och utbyten under 2021. Riva de två toalettbyggnaderna på Vallen.

Projekt/investeringar
Nya toaletter - placeras mellan 15/16 green på Vallen och vid tee hål 4 på Stegan.
Ny orienteringstavla & vägledningsskyltar.
Undersöka möjligheterna att installera laddstolpar för el-bilar.
Montera sponsrat skärmtak/byggnad från Halleplast.

Övrigt
Ta fram skissförslag och budgetkalkyler för ombyggnad/tillbyggnad av klubbhuset.

Mötesstruktur
Ca sex möten och extra möten vid behov.

Kommittémedlemmar
Christer Svensson, ordförande                       070 550 66 67  acora@acora.se
Anders Tuvesson
Bengt Karlsson
Bennie Larsson
Jan Ström
Kenneth Gunnarsson
Krister Magnusson
Ulf Svensson