Byggnadskommittén

Ansvarar för klubbens byggnader och utomhusmiljön runt dessa.

Synpunkter på reparationsbehov, funktioner och utformning är välkomna. 

Skicka Ditt mail till kansli@laholmsgk.se eller kontakta någon i Byggnadskommittén. 

_____________________________________________________________________________________________

Byggnadskommittén – Verksamhetsplan 2022.

Målsättning
Att se till att klubbens byggnader och dess omgivningar är funktionsdugliga och underhålls regelbundet för att undvika kapitalförstöring.
Att på ett professionellt sätt planera och genomföra ny- och ombyggnader som beslutats av styrelsen.

Vision
Att parkering, klubbhusområde, klubbhus, restaurang, kiosk och studio/drivingrange ska ge besökare och klubbmedlemmar bästa möjliga intryck av klubben.

Underhåll
Resurserna för underhåll var mycket begränsade under 2021 vilket innebär att det föreligger ett stort behov av större och mindre reparationer. Målningsarbeten av utvändiga vita partier på klubblokal, studio och skärmtak vid drivingrange över 3 metersnivån måste prioriteras och genomföras under 2022. Vidare små & stora reparationer på olika byggnader. I avvaktan på ett beslut vad som ska ske med klubbhuset (ombyggnad, nybyggnad eller behålla) hoppas vi kunna skjuta på kostsamma reparationer under året.

Möjliga projekt/investeringar (belastar ej kostnadsställe Byggnadskommittén och kräver beslut i styrelsen).
Klart att VA-anläggningen byts ut mot ett modernt Minireningesverk under första kvartalet 2022 (inköp klart).
Bygga ett golfbilsgarage.
Asfaltering av parkering och angränsade ytor.
Nya tak på klubblokal/tävlingsexpedition.
Ny orienteringstavla och skyltar.
Installation av laddstolpar för el-bilar.
Uppdatering av driving-rangeområdet.

Övrigt
Fortsätta arbetet att ta fram skisser och kalkyler för ombyggnad/tillbyggnad av klubbhuset.
Undersöka alternativ för att kunna erbjuda boende på banan.

Mötesstruktur
6-8 möten och extra möten vid behov.


Kommittémedlemmar

Christer Svensson, ordförande                       070 550 66 67  acora@acora.se
Anders Tuvesson
Bengt Karlsson
Bennie Larsson
Jan Ström
Kenneth Gunnarsson
Krister Magnusson
Ulf Svensson