Utvecklings gruppen

Utvecklings gruppen

Denna gruppen har deltagare från 10 år, detta pga att den är hcp grundad. Det är idag en stor grupp som är uppdelad i två träningstider, men alla tillhör samma grupp. Det är spelare med hcp från 35 till hcp 6 och de är indelade efter högre respektive lägre hcp, för att alla ska få den träning de behöver. 

De tränar en gång i vecka under 1h och 40 minuter, den ena halvan har träning med tränaren först och den andra egen träning då de tränar på det som de själva anser att de behöver träna på. De byter halva av gruppen efter 50 minuter. När de tränar med tränare har de alltid planerad träning med allt från kontroll på långa slag som en hook eller slice till att få backspinn ifrån bunkern eller slå bollen i koppen.  

I denna gruppen ligger även ett läger varje år som bär av till Lanskrona Gk över 4 dagar som kostar 1000 kr/ungdom utöver den vanliga träningskostnaden. 

Denna grupp har träning på onsdagar: kl. 17.00-18.40 

Kostnad per ungdom i denna grupp är: 950kr/ungdom