Vill du göra en insats?

Till hösten kommer en grupp bildas med frivilliga medlemmar som vill göra en insats för att hålla banan i bra skick. Gruppen kommer att laga tees och fairways, röja sly och annat som behöver snyggas till runt banan.

Vi behöver minst 8 frivilliga som en dag i veckan samlas för att lägga ned 4 timmars arbete på förmiddagen. Arbetet kommer att ledas av Banchef Mattias Eriksson och Jan Ström. 

Kontakta Per Hägglund om du är intresserad av att vara med i gruppen eller har några frågor.

Per Hägglund
Mobil: 070-642 42 30
E-post:per@alphab.se

Kommentarer