Aktuell information

Tidsbokning & Öppettider

Shop/reception Vardagar 08-16
  Helger 08-15
Kansli Vardagar 08.30-12.30
Restaurang  Vardagar 09.00-16.00
  Helger 08.00-16.00
Kiosken  Vardagar självservering
  Helger 09.00-17.00
18-hålsbanan Vallen Öppnar 1 april.
9-hålsbanan Stegan Öppen. Hål 8 spelas med provisorisk green.
Footgolf Stängd.
Rangen Öppen. 

 


Båda banorna är öppna med ordinarie greener.

Vid frost och/eller frusna greener gäller som alltid spel mot vintergreener på 9-hålsbanan Stegan. 18-hålsbanan Vallen är stängd vid frost.


Tillfälliga lokala regler Vallen 1 April 2021 tills vidare.

Lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet.
Spelaren får lägesförbättra en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet.

 Mark under arbete (MUA)

  • Skador efter vinterns arbete (typ hjulspår, bar jord o.d.) på hela spelfältet är att betrakta som MUA.
  • Ny torvade områden som inneslutes av vit markering och har en blå pinne med grön topp, är MUA med spelförbud. Bunkrar som finns i dessa områden tillhör ej MUA utan är spelbara.
  • Bunkrar som saknar sand (endast grov singel) är MUA, fri dropp utanför bunkern men ej närmare hål.

Med anledning av Covid-19 gäller följande på golfklubben: 
För att minska risken för smittspridning under rådande Corona pandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker ska spelaren jämna ut sanden med bunkerkrattan (nya sanden kräver detta för att kunna sätta sig på rätt sätt).

Spelaren bör använda handske, alternativt linda en handuk runt skaftet på krattan.

Kommentarer

Fler artiklar