Klubbtävlingar

Snart kan vi börja tävla igen...

I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och regionala golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Men golfklubben behöver se över genomförandet så att vi följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer.

Onsdag den 10 juni kommer tävlingsledningen i samråd med klubbchefen att publicera preliminärt tävlingsschema, med förhållningsregler, för säsongen.

Ändringar kan komma att göras då SGF har rätt att ändra på bestämmelserna baserat på förändringar i lagar, direktiv, riktlinjer eller rekommendationer som utfärdats av riksdagen, regeringen, Folkhälsomyndigheten, annan myndighet eller av Riksidrottsförbundet.

Med vänliga hälsningar,

Tävlingsledningen

 

 

Kommentarer