Medlemsenkät 2019

Medlemmarna är nöjda med vår golfklubb men det finns så klart förbättringar att göra

Förra årets medlemsundersökning besvarades av 454 medlemmar (35%), vilket är ungefär som förra året. Ett övergripande mått på medlemmarnas nöjdhet är i vilken grad man kan tänka sig att rekommendera vår golfklubb till vänner och bekanta, det s.k. NPS-värdet. Det beräknas som andelen ambassadörer (de som svarat 9-10) reducerat med andelen kritiker (de som svarat 0-6). Här får vi ett värde om 58, vilket är en enhet högre än föregående år. Det gör att vi placerar oss som golfklubb 118 av 360 klubbar, allt vi är klart bättre än medelklubben.

Damerna är klart mer nöjda och har ett rekommendationsvärde om 63 mot 56 för männen. Äldre är mer nöjda än yngre.

Banan får högt betyg. Bunkrarna har fått bättre betyg i år, medan ruffarna får ett klart sämre betyg.

Glädjande är att fler nu uppger att de kommer att vara medlemmar om två år än vad som gjordes föregående år.

Medlemmarna trivs i klubben men det finns en hel del förslag på ett bättre klubbliv såsom:

 • Mer social verksamhet
 • Lotta dam- och herrgolfen, så man inkluderar nya medlemmar och utökar bekantskapskretsen
 • Träning på obekväm tid
 • Möjlighet till sällskapsspel för personer typ ålder 30-50...
 • Myskvällar i restaurangen.
 • Gruppträningar

I övrigt kan nämnas följande förslag från medlemmarna:

 • Introduktion nya medlemmar
 • Bättre toaletter
 • Asfaltera parkeringen
 • Längre öppettider restaurangen
 • Bättra på tee
 • Alla borde se till att göra snyggt efter sig – laga nedslag, torvor etc.
 • Håll ruffen kort
 • Öka speltempot – släpp förbi

Styrelsen ska nu behandla förslagen och se vilka vi kan gå vidare med.

Bifogat hittar du en fyllig resultatrapportering nedan.

Undersökningen återupprepas varje år, så ta tillfälle att svara nästa gång du får möjlighet.

Mats O. Nilsson

Styrelsen

Kommentarer