Antalet nya fullvärdiga medlemmar ökar!

De senaste åren har vi fått väldigt positiv feedback på skicket på vår bana och den upplevelsen som vi erbjuder våra gäster. 

Under 2017 kan vi konstatera att fram till den 17 augusti så har vi en positiv utveckling av nya medlemmar, vilket innebär att det totala medlemsantalet ökar.

Det tycker vi är väldigt roligt och ett tecken på att vi arbetar på rätt sätt med målet att erbjuda en attraktiv produkt för såväl nya som mer erfarna golfare.

I den bifogade sammanställningen framgår medlemsströmmarna 2015-2017.

Kommentarer