Toaletten vid hål 7

Nu är vi äntligen färdiga med den nya toaletten vid hål 7. Det har varit en lång beslutsprocess som därefter startades upp vid årsskiftet med bygglovsansökan. Själva det praktiska genomförandet har tagit bara tre veckor genom ett gott samarbete med Oscar Hanson VVS, LBC Laholm och RM Mekatronik, och vi är nöjda med resultatet.

Vi vill tacka Göran Eriksson och banpersonalen som ingått i samarbetet med att färdigställa toaletten.

/Byggnadskommittén genom Christer Svensson (ordf.)

Kommentarer