Södra Hallands Kraft sponsrar "Äventyrsbanan"

Södra Hallands Kraft har valt att sponsra Laholms Golfklubbs miljonsatsning på en korthålsbana med fokus på barn och ungdomar.

Så här låter motiveringen bakom beslutet:

"Södra Hallands Kraft är ett lokalt ägt företag och är en del av lokalsamhället. Vår sponsring bygger på att vi vill ge tillbaka och stötta lokal verksamhet med fokus på barn och ungdomar, spritt på olika intresseområden.

Södra Hallands Krafts styrelse har beslutat att stötta Laholms Golfklubb i deras Projekt "Äventyrsbanan" med 100 000 kr. Projektet ligger i linje med våra värderingar om mångfald och integrerande. Att även allmänna arvsfonden beslutat att stötta projektet visar att projektet bygger på ett seriöst sätt att angripa en viktig fråga.

Södra Hallands Kraft önskar klubben lycka till med finansiering och genomförande av projektet."

Laholms Golfklubb tackar Södra Hallands Kraft för denna betydande sponsring som hjälper till att förverkliga projektet.

/Jyrki Välimäki
Klubbchef Laholms GK

Kommentarer

Fler artiklar