Organisation

Här hittar du hur klubben är organiserad

Laholms Golfklubb drivs som en ideell förening som ansvarar för tävlings- och juniorverksamheten.
Drift och banskötsel sker i det helägda dotterbolaget Laholms Golf AB.
Ordförande i Laholms Golfklubb är Pär-Åke Eriksson.
Presentation av vår personal & styrelse finns också här.