Kommittéer

Klubbens kommitteér arbetar idéellt och är en förutsättning för att klubben ska fungera. De olika verksamheterna har fördelats på ett logiskt sätt mellan de olika kommittéerna med klart avgränsade ansvarsområden med egen budget & resultatansvar.