Byggnadskommittén

Svarar för klubbens om- och nybyggnadsverksamhet.

Byggnadskommittén – Verksamhetsplan 2023. 

Från 2023 ansvarar Klubbchefen mha banpersonal, ”hustomten” och Frivilliggruppen för löpande underhåll och reparationer. 

Målsättning
Att på ett professionellt sätt planera och genomföra ny- och ombyggnader som beslutats av styrelsen.
 

Investeringar
Bygga ett golfbilsgarage klart våren 2023.
Ombyggnad av klubbhuset (klart våren 2024).
Undersöka möjligheterna & lönsamheten att installera en större solcellsanläggning.

Struktur
Byggansvarige (ordföranden) och Klubbchefen utser deltagare för de olika projekten. Valet av projektdeltagare (klubbmedlemmar och/eller externa specialister) baseras på den erforderliga kompetensen som krävs i respektive projekt. Då ett byggprojekt är slutfört upplöses gruppen.

Kommittémedlemmar
Christer Svensson, ordförande
  acora@acora.se 070-5506667
Anders Tuvesson 
Bengt Karlsson  
Bennie Larsson
Jan Ström
 
Kenneth Gunnarsson 
Krister Magnusson 
Ulf Svensson 

Synpunkter och funderingar runt klubbens byggnationer: Kontakta klubbchefen Jyrki eller Christer.