Hcp- och regelkommittén

Vi ser till att reglerna hålls...

Huvudmålsättning
Sprida regelkunskap till klubbens medlemmar och bevaka handicap sättningen. Utföra individuella HCP justeringar när så är aktuellt, gäller både höjning och sänkning. Inför varje ny säsong göra en generell HCP-revision av klubbens medlemmar. Ansvara för kubbens lokala regler.

Syfte
Med avseende på HCP bevaka att våra medlemmar har ett så rättvist spelhandicap som möjligt. Bevaka våra lokala regler och justera dem vid behov samt vara ban- och tävlings-kommitté behjälplig vid utformning av tillfälliga lokala regler. 

Aktiviteter
I samband med utbildningskommittén genomföra utbildning före säsongen för våra medlemmar. Ha riktad utbildning till våra juniorer och äldre herrar och damer vid deras tävlingar. När behov föreligger hålla regelkurser och hjälpa nya golfare med regelkunskap. 

Möten
Någon fast mötesplan finns inte,möten hålls efter behov. 

Begränsningar
Målsättningen är att alla som ingår i kommittén skall ha genomgått regelutbildning på klubbdomare nivå. 

Regelträffar
Anordna regelvandring för juniorer som går i träning. Anordna regelvandring i samarbete med medlemskommittén. 

Hackargolf
Hackargolfen är vilande för närvarande p.g.a för få deltagare. Det finns dock faddrar att tillgå för de nybörjare som inte har egna faddrar att spela med.

Kommittémedlemmar Telefon Mobil E-post
Bertil Johansson - distriktsdomare 0430-21309 070-482 44 27 solveigobertil@hotmail.com
Tommy Ahlenbäck - distriktsdomare 0430-71952 070-659 22 11 tommy@ahlenback.com
Claes Johansson 0430-28273 070-652 82 75 clan@telia.com
Lars Karlsson 0430-685136 070-603 62 82 lasse1038@gmail.com