Veteraner

Veterankommittén anordnar klubbens tävlingar som är öppna för herrar som uppnått den aktningsvärda åldern 60 år.

Tävlingar genomförs under vår och höst och spelas i två klasser, A-klass (hcp 0-26,0) samt B-klass (hcp 26,1-54,0).

Tävlingsformen är slaggolf  och speldagar är torsdagar  mellan kl 07.45 - c:a 10.00. *

Aktuella tävlingar läggs in i april och då hittar du dem HÄR.

* Vid tillåtelse ifrån ledningen för banpersonalen kan start ske kl 07.17. Detta meddelas vid varje tillfälle.

 De 16 första deltagarna lottas genom blandade scorekort.   

Vi som håller i Veterangolfen:

Namn: Tel. nr. Mobil: E-post:
Alf Nilsson  0430-21447  073 3546850 alfnilsson49@gmail.com
Mats-Åke Andersson 0430-25534    070 5285311 mats.ake.andersson@telia.com
Göran Nilsson   070 2733521 hg.nilsson@telia.com
Leif Nilsson  0430-23442 070 8298144  taxileif22@hotmail.com
Thord Paulsson 0430-21171 070 4924103 thord.paulsson@telia.com