Tävlingskommittén

Utveckla din golf genom att tävla

Du som tycker det är roligt med tävlingar
Vi behöver hjälp med starters till våra tävlingar. Som starter finns du på plats på första tee och håller koll på att de startande kommer i tid och i rätt boll samt välkomnar alla och lämnar information om tävlingen. Det är ett mycket viktigt och mycket socialt, trevligt, enkelt arbete som underlättar för den som är tävlingsledare för dagen och ger dig själv en god kamratkänsla. Laholms Golfklubb har ovanligt många tävlingar över säsongen och dessa lockar ovanligt många medlemmar, vilket ger en ovanligt god samhörighet, som präglar just vår klubb – så detta är ett jobb som ytterligare stärker vår goda sammanhållning.

Tävlingsledare
Vi har även behov av tävlingsledare till våra populära tävlingar. Som tävlingsledare ansvarar du för att tävlingen blir korrekt genomförd med lottning, registrering, betalning, resultatinlämning och överföring till datorsystemen m m. Det bästa är om du vill börja med ”att sitta bredvid” vid någon tävling – då märker du snart hur trevligt det faktiskt är. Gör en insats och ha samtidigt en trevlig dag på golfbanan – ta kontakt med Göran Eriksson, tävlingskommitténs ordförande, tel 0720- 08 52 04 eller kansliet, tel 0430-306 01 (val 2).

Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs främsta uppgift är att planera och genomföra de tävlingar som arrangeras på klubben. Vårt mål är att tävlingsprogrammet skall locka så många deltagare som möjligt. Årets höjdpunkt är den mycket populära Laholmsveckan i juli med tävlingar varje dag. Anmäl dig i god tid god tid för att vara säker för en plats!

Bland de arbetsuppgifter kommittén har kan nämnas:
- förhandla fram avtal med tävlingssponsorer
- tillse att det finns tävlingsledare
- ta fram tryckt tävlingsprogram
- lägga ut/uppdatera tävlingsprogrammet på klubbens hemsida
- skicka ut påminnelser om tävlingar till medlemmerna via e-post
- ansvara för att tävlingarna genomförs på ett korrekt sätt
- tillse att priser till tävlingarna finns på plats
- informera press om resultaten av tävlingarna.

Kommittémedlemmar Tel/Mobil E-post
Göran Eriksson (ordförande) 0720-085204 gurane@icloud.com
Yvonne Tufvesson 0430-272 46 yvonne.tufvesson@hotmail.com