Personal

Vi har förmånen att ha personal med lång erfarenhet som gör sitt yttersta för att serva gäster och medlemmar på bästa sätt!

Jyrki Välimäki

Klubbchef

Jyrki har inför styrelsen ett totalansvar för verksamheten i klubben.

Susanna Östberg

Ekonomiansvarig

Susanna ansvarar för ekonomi och kansliärenden. 

Tomas Eriksson

Head Pro och shop

Tomas ansvarar för vår shop med integrerad reception, träning mm.

Simon Henriksen

Assisterande Pro

Simon ansvarar för lektioner och juniorträningar.

Mattias Eriksson

Course Manager

Mattias är huvudansvarig för skötsel och drift av klubbens golfbanor.