Personal

Vi har förmånen att ha personal som gör sitt yttersta för att serva gäster och medlemmar på bästa sätt!

Jyrki Välimäki

Klubbchef

Jyrki har inför styrelsen ett totalansvar för verksamheten i klubben.

Susanna Östberg

Ekonomiansvarig

Susanna ansvarar för ekonomi och kansliärenden. 

Fredrik Hansson

Head Pro

Fredrik ansvarar för träningsverksamhten.

Richard Edvinsson

Shop & range-ansvarig
  • Tel: 0430-306 01 (val 1)

Richard ansvarar för shopen och rangen.

Mattias Eriksson

Course Manager

Mattias är huvudansvarig för skötsel och drift av klubbens golfbanor.