Personal

Vi har förmånen att ha personal med lång erfarenhet som gör sitt yttersta för att serva gäster och medlemmar på bästa sätt!

Jyrki Välimäki

Klubbchef

Jyrki har inför styrelsen ett totalansvar för verksamheten i klubben.

Eva Odd

Kanslichef

Eva har ansvaret för klubbens kansli och administration där ekonomiarbetet är en stor och viktig del. 

Rose-Marie Bengtsson

Ekonomiansvarig

Rose-Marie ansvarar för ekonomi.

Tomas Eriksson

Instruktör och shop

Tomas svarar för vår shop med integrerad reception, träning mm. Se vidare under Pro/Shop.

Mattias Eriksson

Course Manager (tf.)

Mattias är huvudansvarig för skötsel och drift av golfbanor.