Styrelse

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i slutet av kalenderåret.

Pär-Åke Eriksson

Ordförande

Pär-Åke blev ordförande 2017 och är även styrelseorförande för Laholms Golf AB.

Karin Nilsson

Vice ordförande/sekreterare

Karin är vice ordförande/sekreterare från och med 2019.

Claes Johansson

Ekonomiansvarig

Claes ser till att det är ordning och reda i klubbens finanser.

Mats Nilsson

Ledamot

Stig-Allan Bengtsson

Ledamot

Ordförande i PR-kommittén.

Anna-Lena Karlsson

Ledamot

Rigmor von Zweigbergk

Ledamot

Tommy Hugosson

Suppleant

Jonathan Borggren

Suppleant

Valberedning

Tomas Borggren (ordförande) 0705-556107  thomas.borggren@tabergmediagroup.se
Marianne Karlsson 0737-171955 marianne.karlsson@edu.laholm.se
Bengt-Göran Nymberg 0703-685913 puttenymberg20@hotmail.com