Laholms GKs värdegrund

Laholms Golfklubb ska vara en attraktiv mötesplats för golfspel och umgänge.

Våra ledord är glädje - gemenskap - engagemang - rent spel.

Glädje och gemenskap

 • Gemensamma aktiviteter
 • Vi delar varandras glädje- och sorgestunder
 • Möjliggör spontan och umgängesgolf
 • Inkluderar alla

Välkomnande

 • Bra service och bemötande
 • Tar hand om alla medlemmar gamla som nya
 • Respekt för varandra

Engagemang och delaktighet

 • Alla hjälps åt
 • Vi främjar medlemmars engagemang
 • Alla är välkomna med idéer och förslag

Rent spel

 • Hjälper varandra/Informerar om regler
 • Vi verkar mot fusk och doping samt mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför golfbanan.