Byggnadskommittén

Ansvarar för klubbens byggnader mm

Byggnadskommittén – Verksamhetsplan 2018

Målsättning
Att se till att klubbens byggnader och dess omgivningar är funktionsdugliga och underhålls regelbundet för att undvika kapitalförstöring.
Att på ett professionellt sätt planera och genomföra ny- och ombyggnader som beslutats av styrelsen.

Vision
Att parkering, klubbhusområde, klubbhus, restaurang, kiosk och studio/drivingrange ska ge besökare och klubbmedlemmar bästa möjliga intryck av klubben.

Underhåll
Underhållet kommer att minimeras under 2018 och enbart nödvändiga reparationer och mindre måleriarbeten kommer att genomföras. Eventuellt ska en ny startkur vid Vallen byggas och en mindre uppgradering av en av toaletterna ute på Vallen ske.

Investeringar
Ett antal investeringar kommer att ske i köket/restaurangen för att möta rimliga krav från de ansvariga för restaurangverksamheten.

Mötesstruktur
Fem möten per år och extra möten vid behov.

Synpunkter/förslag?

Hör gärna av dig till Christer om du har synpunkter eller förslag gällande klubbens byggnader.

Byggnadskommittén består av

Christer Svensson (ordf)        070-5506667    acora@acora.se

Anders Tuvesson                   0706-790907    tuvesson1@surfia.nu

Bengt Karlsson                      070-5212490    mellbybengt@swipnet.se

Bennie Larsson                     0708-466260    bennie.larsson@gmail.com

Krister Magnusson               07-8650798     kidderosa@hotmail.com

Jan Ström                            0722-350088    jan.strom.1948@gmail.com

Kenneth Gunnarsson             070-294 8245  kennethgunnarssonbygg@gmail.com